Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Thụy sỹ có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Thụy Sĩ sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APGNAPG SGA N
202.0 CHF+3.32%1.587K0.88605.003M CHF25.487.93 CHF+22.80%5.45%Dịch vụ Thương mại
Mua
BCGEBC GENEVE N
265 CHF−0.75%7300.651.876B CHF8.8030.12 CHF2.08%Tài chính
Mua
BCJBC JURA N
62.0 CHF0.00%3301.71185.7M CHF2.82%Tài chính
CFTCIE FIN TR I
123.0 CHF−0.40%3.809K3.94946.921M CHF4.43%Tài chính
Sức mua mạnh
GIVNGIVAUDAN N
3791 CHF+1.07%16.265K1.0134.983B CHF39.3096.47 CHF+9.18%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HAUTEHAUTE CAPITAL PARTNERS AG105.7 CHF+0.28%1K1.13110.91M CHF0.00%Tài chính
LYMWO.USDLYMWO.USD
41.805 USD+1.08%1.349K0.48Tài chính
PGHNPARTNERS GROUP N
1252.5 CHF+0.89%44.986K1.0732.965B CHF29.7742.08 CHF−0.19%2.95%Tài chính
Mua
SCHNSCHINDLER N
226.8 CHF+1.70%21.412K0.8624.675B CHF28.208.04 CHF+4.66%1.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
SQNSWISSQUOTE N
234.6 CHF+1.73%23.712K0.843.475B CHF18.8512.45 CHF+19.21%0.94%Tài chính
Sức mua mạnh
SRENSWISS RE N
106.50 CHF+2.45%1.233M1.3530.777B CHF5.37%Tài chính
Mua
STMNSTRAUMANN N
146.60 CHF−0.10%326.862K1.7023.374B CHF62.332.35 CHF+4.71%0.55%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
VZNVZ HOLDING N
111.0 CHF+1.65%6.451K0.834.361B CHF27.144.09 CHF+24.62%1.57%Tài chính
Mua
YPSNYPSOMED HLDG
356.5 CHF+0.14%22.646K2.044.859B CHF67.155.31 CHF+951.16%0.36%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ZURNZURICH INSURANCE N
463.0 CHF+0.89%283.764K0.9666.853B CHF17.2926.77 CHF−15.59%5.18%Tài chính
Theo dõi