Cổ phiếu Venezuela bao gồm lĩnh vực Finance

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Finance. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Tập đoàn Tài chính4
Ngân hàng / Môi giới đầu tư1
Các Ngân hàng lớn15.132B VES0.27%−0.06%1.073K4
Phát triển Bất động sản4.331B VES+4.51%126.017K3
Ngân hàng khu vực7.138B VES0.00%+1.39%6061