Các công ty của Các công ty Việt Nam hoạt động trong một ngành: in ấn thương mại /theo mẫu

Danh sách sau có Các công ty Việt Nam hoạt động trong cùng ngành, in ấn thương mại /theo mẫu. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như AGRICULTURE PRINTING & PACKAGING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AGRICULTURE PRINTING & PACKAGING, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IINNAGRICULTURE PRINTING & PACKAGING
867.275 B VND47600 VND−1.45%5.9 K0.818.615527.24 VND+20.21%4.14%Dịch vụ Thương mại
IIHKAVIATION PRINTING
14500 VND−14.71%1.8 K4.38Dịch vụ Thương mại