Các công ty của Các công ty Việt Nam hoạt động trong một ngành: công ty điện lực

Danh sách sau có Các công ty Việt Nam hoạt động trong cùng ngành, công ty điện lực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
POWTCT DIEN LUC DAU KHI VN
26.346 T VND11350 VND+0.89%9.756 M1.7932.45349.73 VND−51.88%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IDCIDICO CORPORATION - JSC
20.691 T VND62700 VND0.00%2.253 M0.7110.665880.00 VND−11.91%5.58%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VSHCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH
11.588 T VND49450 VND+0.82%10.9 K1.1122.502197.38 VND−61.16%12.23%Công ty dịch vụ công cộng
DTKVINACOMIN - POWER HOLDING CO
8.671 T VND12200 VND−3.94%14.852 K1.324.33%Công ty dịch vụ công cộng
NT2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
6.434 T VND22350 VND0.00%819.2 K1.4672.79307.04 VND−88.75%9.84%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PPCCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
5.098 T VND15900 VND0.00%659.7 K0.679.121743.22 VND+64.97%16.04%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CHPCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
4.878 T VND33400 VND+0.60%13.8 K0.5218.791777.97 VND−49.93%7.83%Công ty dịch vụ công cộng
TMPCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
4.795 T VND68000 VND−0.73%2.4 K1.0316.33%Công ty dịch vụ công cộng
GEGCTCP DIEN GIA LAI
4.47 T VND13350 VND+1.91%605.7 K1.6332.63409.16 VND−37.31%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SHPCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
3.633 T VND35850 VND−0.14%3.4 K0.2615.412327.16 VND−6.30%9.75%Công ty dịch vụ công cộng
VPDCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
2.793 T VND26100 VND−0.38%11.3 K1.3714.601787.22 VND−22.96%3.82%Công ty dịch vụ công cộng
TTBCCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
2.508 T VND39400 VND−0.25%1.2 K0.2419.901979.62 VND−61.19%6.33%Công ty dịch vụ công cộng
SSBACÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
2.032 T VND34300 VND+2.08%18.7 K0.7413.762492.13 VND−40.13%8.33%Công ty dịch vụ công cộng
SS4ACÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A
1.73 T VND41000 VND+1.23%6000.3813.493038.78 VND−25.99%7.32%Công ty dịch vụ công cộng
SSEBMIEN TRUNG POWER INV AND DEV JSC
1.51 T VND47200 VND0.00%1000.0010.314577.44 VND−17.89%10.17%Công ty dịch vụ công cộng
TTTACTCP DTXD&PT TRUONG THANH
1.362 T VND8030 VND+0.25%496.7 K0.910.00%Công ty dịch vụ công cộng
SSJDCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
1.059 T VND15350 VND0.00%147.1 K1.738.411824.46 VND−12.61%9.12%Công ty dịch vụ công cộng
BBTPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
846.798 B VND13950 VND−0.36%66.1 K1.2012.521113.84 VND−35.34%22.34%Công ty dịch vụ công cộng
HHJSNAM MU HYDROPOWER JSC
703.497 B VND33500 VND+1.52%2000.0811.882819.25 VND+12.58%6.57%Công ty dịch vụ công cộng
NNTHNUOC TRONG HYDRO-P
669.727 B VND64000 VND+3.23%1000.1313.594708.62 VND−26.39%7.26%Công ty dịch vụ công cộng
DDRLCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
617.5 B VND64900 VND−0.15%3 K0.4012.385243.24 VND−13.09%8.62%Công ty dịch vụ công cộng
KKHPCÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
542.486 B VND9800 VND+3.70%462 K2.815.661732.27 VND−1.94%8.99%Công ty dịch vụ công cộng
DDDGINDOCHINE IMPORT EXPORT INV IND JSC
343.311 B VND4300 VND0.00%909.152 K0.70−3193.32 VND−476.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
UUICCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
319.2 B VND39000 VND−2.26%7000.456.466040.81 VND−63.81%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DDTVTRA VINH RURAL ELECTRIC DEVE
184.24 B VND35000 VND−6.67%6000.284.29%Công ty dịch vụ công cộng
GGLTGLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORP
177.668 B VND18900 VND−0.53%6.2 K4.8836.56516.94 VND−79.70%12.20%Công ty dịch vụ công cộng
NNBPNINH BINH THERMAL POWER JSC
169.825 B VND13000 VND−1.52%10 K17.829.85%Công ty dịch vụ công cộng
VPCVIETNAM POWER INVESTMENT JSC
2200 VND−4.35%6000.02Công ty dịch vụ công cộng
VVCPVINACONEX POWER DEVELOPMENT
20200 VND0.00%36 K5.95Công ty dịch vụ công cộng
QQTPQUANG NINH THERMAL POWER JSC
16800 VND−1.18%544.134 K0.83Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GGHCGIA LAI HYDROPOWER JSC
29500 VND−0.34%40.65 K0.61Công ty dịch vụ công cộng
AAVCA VUONG HYDROPOWER JSC
57900 VND−0.17%8050.48Công ty dịch vụ công cộng
IISHIDICO SROK PHU MIENG HYDROPOWER JSC
24200 VND0.00%2.3 K0.51Công ty dịch vụ công cộng