Công ty Điện lực (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
49636.753B
Giá trị vốn hóa thị trường
247.305K
Khối lượng
+0.17%
Thay đổi
+4.36%
Hiệu suất Tháng
+12.26%
Hiệu suất Năm
+8.21%
Hiệu suất YTD
          
AVC A VUONG HYDROPOWER JSC
31000.001.64%500.00Sức mua mạnh12.900K
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
16450.00-6.27%-1100.00Bán7.000K1061.522B20.56853.41
CHP CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
19200.000.00%0.00Mua2.600K2828.069B11.221711.68125.00
DDG INDOCHINE IMP&EXP
38000.001.06%400.00Sức mua mạnh175.700K1063.794B32.171168.91
DNA AN GIANG POWER AND WATER SUPPLY JSC
24000.0010.09%2200.00Sức mua mạnh119
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
60200.000.33%200.00Mua5.800K570.000B9.746160.3034.00
DTV TRA VINH RURAL ELECTRIC DEVE
39400.0014.87%5100.00Mua1.800K
GEG CTCP DIEN GIA LAI
18700.000.54%100.00Mua1.415M5607.903B19.75942.00538.00
GHC GIA LAI HYDROPOWER JSC
26900.00-0.37%-100.00Bán6.400K
GLT GLOBAL ELECTRICAL
33900.000.00%0.00Mua10.300K275.651B9.213679.0375.00
HJS NAM MU HYDROPOWER
30600.00-5.85%-1900.00Sức bán mạnh400682.497B13.532401.70126.00
KHP KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY
7120.000.99%70.00Mua323.200K384.180B4.721494.21995.00
NBP NINH BINH THERMAL
13300.000.76%100.00Bán8.200K168.538B13.88951.14413.00
ND2 NORTHERN ELECTRICITY DEVELOP
29500.001.72%500.00Sức mua mạnh1.600K
NT2 PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
21150.00-1.17%-250.00Mua470.600K5915.853B19.551094.58180.00
NTH NUOC TRONG HYDRO-P
36500.00-3.95%-1500.00Mua2.500K383.473B8.923978.3234.00
PPC PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
24000.000.00%0.00Bán452.200K7614.560B9.042655.28854.00
S4A SESAN 4A HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
28450.000.00%0.00Mua1.500K1190.040B10.482689.6658.00
SBA SONG BA JOINT STOCK COMPANY.
17300.000.58%100.00Mua26.200K1042.933B7.892178.8598.00
SEB MIEN TRUNG POWER
40000.004.99%1900.00Bán9001279.999B8.134688.25
SHP SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
23400.000.00%0.00Mua16.100K2192.819B22.581036.19119.00
SJD CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
18100.000.28%50.00Mua152.000K1241.975B10.991642.97252.00
TBC THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
29800.00-0.67%-200.00Mua6.400K1860.550B8.453550.29160.00
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
45000.001.12%500.00Sức mua mạnh3.200K3143.000B13.453309.31160.00
TTA CTCP DTXD&PT TRUONG THANH
16350.006.51%1000.00Sức mua mạnh3.307M2187.000B15.061019.58127.00
TTE CTCP DT NL TRUONG THINH
10000.003.84%370.00Mua600274.363B-16.04
UIC IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
63800.003.07%1900.00Mua108.800K488.000B7.058776.96120.00
VPC VIETNAM POWER INVESTMENT JSC
4200.000.00%0.00Mua52.641K
VPD VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
15500.000.98%150.00Mua37.500K1636.151B11.761305.13
VSH VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
28200.001.62%450.00Mua132.200K6543.883B14.811874.33
Tải thêm