Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
5160.975B
Giá trị vốn hóa thị trường
118.104K
Khối lượng
+1.86%
Thay đổi
−5.31%
Hiệu suất Tháng
−3.44%
Hiệu suất Năm
−13.00%
Hiệu suất YTD
           
ADP A DONG PAINT STOCK CO
18400.0015.00%2400.00Mua1.900K34960000.00
APP ADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS
4700.00-6.00%-300.00Bán Mạnh112526400.0030.710B6.79736.29
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
58600.003.53%2000.00Mua80.800K4734880000.004633.329B8.246868.70
DVG DAI VIET PAINT GRP
3200.006.67%200.00Bán371.700K1189440000.0084.000B7.27412.8323.00
HDA DONG A PAINT JSC
8100.002.53%200.00Mua176.700K1431270000.00181.700B7.141106.48186.00
PCN DMC-NORTHERN PETROLIUM CHEM JSC
8600.0014.67%1100.00Sức mua mạnh5004300000.00
PTT INDOCHINA PETROLEUM TRANSPOR
10300.000.00%0.00Mua7007210000.00
PVB PETROVIETNAM COAT
12300.000.82%100.00Bán197.233K2425965900.00263.520B11.941022.20158.00
SDN DONG NAI PAINT COR
42000.002.44%1000.00Bán50021000000.0063.765B3.7510942.84205.00
Tải thêm