Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

29
Cổ phiếu
139099.729B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.308M
Khối lượng
−3.17%
Thay đổi
−19.30%
Hiệu suất Tháng
−32.00%
Hiệu suất Năm
−51.17%
Hiệu suất YTD
           
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
9670.00-1.33%-130.00Bán132.900K1285143000.002154.240B11.94820.68137.00
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
6030.00-0.82%-50.00Bán666.500K4018995000.00902.712B2.003034.6331.00
APS ASIAN PACIFIC SECU
13300.00-0.75%-100.00Bán203.100K2701230000.001128.800B5.232563.8645.00
ART BOS SECURITIES JSC
2400.00-4.00%-100.00Bán435.000K1044000000.00242.306B7.15349.5251.00
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
11850.00-2.07%-250.00Bán1.277M15132450000.006790.849B6.501862.671726.00
BMS BAOMINH SECURITIES COMPANY
9000.00-1.10%-100.00Bán6.578K59202000.00
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
28900.00-2.36%-700.00Mua225.900K6528510000.005450.449B14.022111.42266.00
BVS BAOVIET SECURITIES
18400.00-1.60%-300.00Bán87.700K1613680000.001371.803B6.962687.81
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
15400.00-1.28%-200.00Bán204.800K3153920000.001907.504B8.021945.12175.00
EVS EVEREST SECURITIES
17500.00-2.78%-500.00Bán2.400K42000000.001905.507B4.603912.96152.00
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
29900.000.67%200.00Bán257.700K7705230000.004644.364B7.334054.47
HBS HOA BINH SECURITIE
6200.00-3.12%-200.00Bán Mạnh8.009K49655800.00207.900B25.76248.5043.00
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
24200.00-1.43%-350.00Bán2.265M54808160000.0011978.953B9.762514.44635.00
IVS GUOTAI JUNAN SECU
7100.000.00%0.00Bán23.200K164720000.00506.255B15.29464.33
MBS MB SECURITIES JSC
16800.000.00%0.00Bán553.261K9294784800.006469.680B8.651942.29671.00
ORS CTCP CHUNG KHOAN TIEN PHO
11800.00-3.28%-400.00Bán Mạnh113.300K1336940000.002390.000B15.56784.26234.00
PHS FORTUNES SECURITIES CORPORATION
22500.000.90%200.00Mua2074657500.003149.990B331.00
PSI PETROVIETNAM SECUR
7700.000.00%0.00Bán3.180K24486000.00466.762B10.09763.15159.00
SBS SACOMBANK SECURITIES JSC
7900.00-1.25%-100.00Bán245.000K1935500000.001013.280B
SHS SAIGON-HANOI SECUR
10100.00-1.94%-200.00Bán2.176M21977377800.008456.830B6.351622.94242.00
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
19200.00-0.52%-100.00Bán3.428M65809920000.0029363.284B6.932784.621310.00
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
6100.00-1.45%-90.00Bán148.200K904020000.001393.472B3.961562.10155.00
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
31050.00-2.97%-950.00Bán Mạnh8.400K260820000.003404.989B14.852154.6086.00
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
28450.00-1.22%-350.00Bán1.447M41175685000.0013413.397B8.243494.25291.00
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
10900.00-0.91%-100.00Bán44.100K480690000.002274.990B42.44259.19394.00
VIG VIET NAM IND & COM
6600.00-1.49%-100.00Bán45.000K297000000.00235.520B41.75160.4924.00
VIX CTCP CHUNG KHOAN VIX
9230.00-0.75%-70.00Bán2.479M22883016000.005821.418B4.072285.6751.00
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
17100.00-1.72%-300.00Bán5.299M90619740000.0021677.225B5.942929.191521.00
WSS WALL STREET SECURI
7500.000.00%0.00Bán7.500K56250000.00377.250B27.70270.73
Tải thêm