Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

29
Cổ phiếu
178623.440B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.407M
Khối lượng
−2.12%
Thay đổi
+4.32%
Hiệu suất Tháng
+308.75%
Hiệu suất Năm
+127.10%
Hiệu suất YTD
          
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
17000.00-0.58%-100.00Mua2.850M3597.838B17.021004.43108.00
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
26500.006.85%1700.00Mua5.028M1814.202B18.291355.79
APS ASIAN PACIFIC SECU
20000.005.82%1100.00Mua4.446M1474.200B10.811747.63
ART BOS SECURITIES JSC
10000.003.09%300.00Sức mua mạnh7.517M940.148B306.8431.6142.00
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
18300.00-1.61%-300.00Mua5.886M5534.192B5.623310.94
BMS BAOMINH SECURITIES COMPANY
25000.00-6.72%-1800.00Mua498.201K
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
27500.00-2.14%-600.00Mua1.409M3416.136B12.542240.73241.00
BVS BAOVIET SECURITIES
33200.00-1.78%-600.00Mua564.711K2440.365B10.423244.20
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
28800.00-2.70%-800.00Mua1.100M3149.429B11.062677.25168.00
EVS EVEREST SECURITIES
34500.00-3.36%-1200.00Bán177.700K2249.114B9.253859.6397.00
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
64100.002.56%1600.00Sức mua mạnh877.500K9222.642B17.353601.95
HBS HOA BINH SECURITIE
12800.009.40%1100.00Sức mua mạnh364.247K386.100B70.19166.6821.00
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
54100.000.74%400.00Mua5.265M16380.747B18.522899.08
IBC APAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
21750.00-0.23%-50.00Bán215.500K1778.656B2865.57
IVS GUOTAI JUNAN SECU
12600.000.80%100.00Mua318.900K866.875B30.36411.73
MBS MB SECURITIES JSC
34500.00-1.99%-700.00Bán1.891M9419.554B20.011759.52605.00
ORS ORIENT SECURITIES CORPORATION
26900.00-0.74%-200.00Mua3.078M17.001594.09125.00
PSI PETROVIETNAM SECUR
13200.002.33%300.00Mua1.127M771.953B42.96300.30
SBS SACOMBANK SECURITIES JSC
15600.00-1.27%-200.00Mua2.695M1742.439.07
SHS SAIGON-HANOI SECUR
39300.00-1.75%-700.00Mua4.477M12850.629B10.603772.53213.00
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
42800.00-0.47%-200.00Mua7.686M41863.376B1895.98909.00
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
23200.00-2.52%-600.00Mua458.100K2539.828B8.222895.82
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
37900.00-0.26%-100.00Mua109.700K3732.936B7.495076.1356.00
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
64100.000.94%600.00Mua5.331M21145.500B18.293471.58228.00
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
34250.001.63%550.00Mua1.483M3542.027B9.233652.74266.00
VIG VIET NAM IND & COM
8400.007.69%600.00Sức mua mạnh3.850M266.240B-136.91
VIX CTCP CHUNG KHOAN VIX
19000.00-2.31%-450.00Mua3.003M5340.888B5.483546.0552.00
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
53600.00-1.29%-700.00Mua7.075M23296.264B10.845010.15931.00
WSS WALL STREET SECURI
12100.000.83%100.00Mua390.730K603.600B13.55885.49
Tải thêm