Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
29395.981B
Giá trị vốn hóa thị trường
214.400K
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
−2.10%
Hiệu suất Tháng
−18.79%
Hiệu suất Năm
−15.22%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BVHTẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
39550 VND−0.13%214.4K0.6329.396T VND17.182301.97 VND+1.23%2.41%Tài chính
Mua