Vận tải biển (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
31511.133B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.775M
Khối lượng
+0.54%
Thay đổi
+16.78%
Hiệu suất Tháng
+245.52%
Hiệu suất Năm
+142.06%
Hiệu suất YTD
          
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
3200.0014.29%400.00Mua20.900K
DS3 INLAND WATERWAY MA
6800.001.49%100.00Mua347.250K72.554B9.72688.97
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
56200.000.54%300.00Bán83.800K2248.000B9.675780.56434.00
GMD GEMADEPT CORPORATION
52600.00-0.57%-300.00Mua1.843M15852.481B39.581336.671501.00
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
16050.00-1.53%-250.00Mua3.700K210.319B9.931641.43241.00
ILC INTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
7000.0016.67%1000.00Mua540
MAC MARINE SUPPLY & EN
8100.002.53%200.00Sức mua mạnh437.240K122.632B-153.90
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
12000.001.27%150.00Mua2.577M496.882B2.444852.9836.00
NAP NGHE TINH PORT JSC
11100.00-6.72%-800.00Bán700238.841B17.39684.42445.00
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
52000.000.19%100.00Mua21.800K729.199B6.757694.16
SGS SAIGON SHIPPING JSC
18900.00-0.53%-100.00Mua1.883K
SHC SAIGON MARITIME JOINT STOCK COMPANY
15000.00-3.23%-500.00Mua1.700K
SKG SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JOINT STOCK COMPANY
15550.001.63%250.00Mua1.216M984.808B52.91289.15392.00
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
39500.001.41%550.00Mua255.500K1191.258B11.633348.65400.00
VIP VIET NAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
12150.006.58%750.00Sức mua mạnh2.842M795.472B70.06162.72515.00
VMS VIETNAM MARITIME D
11500.001.77%200.00Bán1.700K103.500B13.30849.46
VNA VINASHIP JOINT STOCK COMPANY
44000.001.62%700.00Mua572.622K624.4069.35
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
23800.003.03%700.00Mua4.187M3332.000B21.101094.88707.00
VSA VIETNAM OCEAN SHIP
25800.001.18%300.00Sức mua mạnh4.200K363.689B8.952847.58
VSC VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK CORPORATION
68000.000.00%0.00Sức mua mạnh1.119M3748.350B13.505035.65
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
2900.000.00%0.00Mua92.412K112.00
VSM CENTRAL CONTAINER
25800.001.18%300.00Mua6.200K78.690B6.254080.34
VST VIETNAM SEA TRANSPORT & CHARTERING
3100.0014.81%400.00Sức mua mạnh96.443K-4942.29
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
11950.006.70%750.00Sức mua mạnh3.429M942.457B9.621163.97
Tải thêm