Vận tải biển (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
38850.483B
Giá trị vốn hóa thị trường
859.058K
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+5.57%
Hiệu suất Tháng
+11.60%
Hiệu suất Năm
−2.24%
Hiệu suất YTD
           
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
4800.00-2.04%-100.00Mua27.106K130108800.0058.774B
DS3 INLAND WATERWAY MA
5300.00-3.64%-200.00Bán539.400K2858820000.0056.550B6.90796.7782.00
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
52300.000.38%200.00Bán7.600K397480000.002092.000B7.447006.59431.00
GMD GEMADEPT CORPORATION
51800.000.58%300.00Mua904.700K46863460000.0015611.378B19.242677.361535.00
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
10950.00-1.35%-150.00Mua32.500K355875000.00611.004B7.981391.10212.00
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
13500.000.00%0.00Mua36.400K491400000.00176.904B10.731258.35235.00
ILC INTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
11500.000.00%0.00Mua5005750000.00
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
7100.004.11%280.00Mua210.500K1494550000.00293.989B-1301.8535.00
NAP NGHE TINH PORT JSC
13000.000.00%0.00Sức mua mạnh4.000K52000000.00279.724B14.30908.93422.00
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
10750.002.38%250.00Bán2.400K25800000.00247.688B12.95810.56352.00
PVT PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
21100.000.48%100.00Mua1.472M31050760000.006829.041B10.352028.36908.00
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
46000.00-1.81%-850.00Mua12.600K579600000.00967.591B4.6210140.83387.00
SGS SAIGON SHIPPING JSC
15200.002.70%400.00Bán1.000K15200000.00
SHC SAIGON MARITIME JOINT STOCK COMPANY
9500.004.40%400.00Bán1.000K9500000.00
SKG SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG JOINT STOCK COMPANY
19600.001.55%300.00Sức mua mạnh237.100K4647160000.001241.302B-96.86346.00
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
41950.002.82%1150.00Sức mua mạnh376.300K15785785000.001265.146B12.313314.15400.00
VIP VIET NAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
6750.00-0.59%-40.00Mua124.700K841725000.00462.179B-144.22
VMS VIETNAM MARITIME D
12400.00-4.62%-600.00Bán Mạnh1001240000.00111.600B1248.79137.00
VNA VINASHIP JOINT STOCK COMPANY
44600.000.00%0.00Mua210.204K9375098400.00
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
18000.000.00%0.00Mua1.617M29106000000.002520.000B4.464034.20933.00
VSA VIETNAM OCEAN SHIP
27100.00-0.73%-200.00Bán6.100K165310000.00382.015B3334.49
VSC VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK CORPORATION
37650.00-0.53%-200.00Bán872.600K32853390000.004565.793B11.233371.37
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
2500.000.00%0.00Bán5.012K12530000.0027.610B
VSM CENTRAL CONTAINER
23800.000.00%0.00Bán1.000K23800000.0072.590B
VST VIETNAM SEA TRANSPORT & CHARTERING
4700.00-4.08%-200.00Bán76.700K360490000.00308.697B
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
8360.00-0.48%-40.00Mua207.100K1731356000.00667.685B6.451301.68558.00
Tải thêm