Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
15687.633B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.088M
Khối lượng
−4.61%
Thay đổi
+12.91%
Hiệu suất Tháng
+238.42%
Hiệu suất Năm
+131.69%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
APC AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
26200.00-2.96%-800.00Mua33.300K872460000.00521.512B71.35378.40168.00
API APEC INVESTMENT JS
82000.00-1.80%-1500.00Bán152.800K12529600000.002984.800B34.042453.35
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
11300.00-4.64%-550.00Mua1.074M12135070000.00663.981B997.10
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
19800.00-3.88%-800.00Bán291.400K5769720000.00376.054B1283.97253.00
LCD ERECTION- ELECTROM
20600.00-0.48%-100.00Mua2004120000.0030.898B8.582413.07170.00
PAN THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
39000.00-5.57%-2300.00Mua5.890M229706100000.008146.895B40.921009.289504.00
PID PETROLEUM INTERIOR DECORATION JSC
3700.00-7.50%-300.00Mua8.800K32560000.00
PTD PHUC THINH DESIGN
17000.00-2.30%-400.00Bán45.000K765000000.0054.400B-3237.61104.00
SDV SONADEZI SERVICES JSC
28700.000.70%200.00Mua2.400K68880000.00
TTT TAY NINH TOURIST T
45000.000.00%0.00Bán1004500000.00205.659B38.141179.88113.00
TV3 POWER ENGIN CONS 3
20600.00-3.74%-800.00Mua56.900K1172140000.00170.487B17.371252.74
TVC TRI VIET ASSET MAN
20900.00-6.28%-1400.00Bán6.850M143161760500.002165.463B4.235273.9545.00
VNC VINACONTROL GROUP
35000.00-3.05%-1100.00Bán19.200K672000000.00367.485B10.683381.58982.00
Tải thêm