Lọc/Tiếp thị Dầu khí (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
92394.900B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.529M
Khối lượng
−3.69%
Thay đổi
+18.60%
Hiệu suất Tháng
+35.38%
Hiệu suất Năm
+22.13%
Hiệu suất YTD
           
BSR BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
28700.00-3.69%-1100.00Mua12.529M359577708000.0092394.900B17.461706.541990.00
OIL PETROVIETNAM OIL CORP
12800.00-1.54%-200.00Bán739.940K9471232000.00
Tải thêm