Các công ty của Các công ty Việt Nam hoạt động trong một ngành: giao thông vận tải khác

Danh sách sau có Các công ty Việt Nam hoạt động trong cùng ngành, giao thông vận tải khác. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như WEST COACH STATION JSC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như VAN CARGOES & FOREIGN TRADE LO JSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GMDCÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
24.311 T VND78400 VND+0.13%2.2 M1.6110.857227.15 VND+138.11%2.55%Vận chuyển
Theo dõi
LGCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
11.456 T VND59400 VND+1.54%1000.1016.633572.74 VND+137.81%5.39%Vận chuyển
PHPPORT OF HAI PHONG JSC
7.03 T VND21300 VND−0.93%4.7 K1.071.86%Vận chuyển
STGCÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
4.8 T VND46850 VND−4.09%2000.2223.082029.98 VND−17.22%0.00%Vận chuyển
PPDNCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
4.26 T VND114500 VND−0.43%4.8 K2.7712.209386.01 VND+65.60%2.35%Vận chuyển
HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
4.089 T VND38250 VND−1.29%2.874 M1.4811.103447.39 VND−54.57%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
VGRVIP GREENPORT JSC
3.827 T VND59700 VND−1.32%34.044 K2.288.26%Vận chuyển
CDNDANANG PORT JOINT STOCK COMPANY
2.673 T VND26700 VND−1.11%7010.175.56%Vận chuyển
AASTCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
2.529 T VND55800 VND−0.71%36.7 K1.3821.942543.33 VND+396.56%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SSGNCTCP PV MAT DAT SAI GON
2.398 T VND71900 VND+0.56%9.2 K0.1010.636764.59 VND+63.91%3.50%Vận chuyển
NNCTCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
2.352 T VND89400 VND−0.56%13.6 K1.6310.848248.53 VND−14.50%8.90%Vận chuyển
CCLLCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
1.377 T VND39700 VND−1.98%59.1 K1.0913.382967.95 VND+5.29%9.09%Vận chuyển
TTCLCÔNG TY CỔ PHẦN ĐAI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG
1.146 T VND38200 VND+0.53%67.5 K1.309.703936.94 VND+11.43%5.87%Vận chuyển
VNTVAN CARGOES & FOREIGN TRADE LO JSC
862.612 B VND52000 VND+9.94%1.1 K0.30−1076.18 VND−18.36%0.00%Vận chuyển
CCTICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
802.82 B VND14400 VND−1.71%653 K1.2212.441157.90 VND−22.13%0.00%Vận chuyển
DDXPDOAN XA PORT
760.859 B VND12800 VND+0.79%454.765 K1.0812.061061.78 VND−18.74%3.58%Vận chuyển
BBSGSAIGON PASSENGER TRANSPORT J
618 B VND10800 VND+4.85%1000.030.00%Vận chuyển
PPCTGLOBAL PACIFIC SHIPPING JSC
490.348 B VND9600 VND−2.04%3.701 K0.009.041061.39 VND+106.57%0.00%Vận chuyển
WCSWEST COACH STATION JSC
472.5 B VND188600 VND−0.21%3010.987.0926592.70 VND+74.45%7.62%Vận chuyển
HHTICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
430.374 B VND17200 VND−0.29%6.6 K0.677.492297.50 VND+3.69%10.43%Vận chuyển
VSAVIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORP
367.918 B VND26200 VND+0.38%80.501 K3.639.58%Vận chuyển
VMSVIETNAM MARITIME DEVELOPMENT JSC
239.4 B VND29200 VND+9.77%34.447 K0.7718.111612.14 VND+48.58%3.76%Vận chuyển
IITDCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
236.326 B VND9950 VND−1.39%29.5 K0.38−300.19 VND−119.26%0.00%Vận chuyển
VVGPVEGETEXCO PORT JOINT STOCK COMP
203.474 B VND25300 VND−2.69%8.3 K0.2610.032522.64 VND−4.09%2.69%Vận chuyển
CCIACAM RANH INTL AIRPORT SERVICES JSC
186.612 B VND9800 VND−2.00%23.227 K2.260.00%Vận chuyển
HHMHHAI MINH CORPORATION
185.006 B VND14400 VND+9.92%1.1 K0.0235.44406.35 VND−17.51%0.00%Vận chuyển
GGICGREEN DEV & INVESTMENT SERVICE JSC
181.8 B VND14400 VND−4.00%6.224 K0.3510.491372.21 VND−0.18%6.67%Vận chuyển
MMASDANANG AIRPORT SERVICE JSC
134.859 B VND31600 VND0.00%3.2 K4.9944.91703.55 VND+2889.58%0.00%Vận chuyển
CCAGAN GIANG PORT JSC
102.12 B VND7200 VND−2.70%58 K5.6132.12224.15 VND−50.72%4.61%Vận chuyển
MMVNVIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
89.987 B VND17500 VND+5.42%6000.250.00%Vận chuyển
HHHGHOANG HA JSC
41.876 B VND1900 VND0.00%703.608 K1.360.00%Vận chuyển
PPRCPORT SERCO JSC
26.52 B VND22900 VND+3.62%9000.25238.6395.97 VND−99.77%158.37%Vận chuyển
HHCTHAI PHONG CEMENT TRANSPORT
17.744 B VND8800 VND−9.28%1.4 K1.58−866.48 VND−375.43%1.70%Vận chuyển
AATANTACO CO
10.8 B VND900 VND−10.00%70.04 K1.450.00%Vận chuyển
CCCRCAM RANH PORT JSC
12400 VND0.00%4.01 K1.15Vận chuyển
SSGPSAI GON PORT JSC
18900 VND−1.05%138.674 K2.43Vận chuyển
SSSGSEAGULL SHIPPING COMPANY
11700 VND0.00%7.3 K5.53Vận chuyển
VSEVIETNAM EXPRESSWAY SERVICES JSC
5800 VND−1.69%9.2 K1.34Vận chuyển
HHNBHANOI TRANSPORT STATION JSC
11400 VND−13.64%4000.68Vận chuyển
SSASSOUTHERN AIRPORTS SERVICES JSC
26600 VND−0.37%8130.20Vận chuyển
VMGVUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
2900 VND−9.38%1 K0.44Vận chuyển
ACVAIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
86500 VND+1.76%309.329 K0.92Vận chuyển
Mua
QQNPCTCP CANG QUY NHON
32400 VND+2.86%2.2 K0.76Vận chuyển