Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

37
Cổ phiếu
48335.357B
Giá trị vốn hóa thị trường
601.717K
Khối lượng
+2.46%
Thay đổi
+9.29%
Hiệu suất Tháng
+11.56%
Hiệu suất Năm
+9.47%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACVAIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
85000VND−0.58%−500VND
Mua
35.12K2.985B9.59K
ASTTASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
57000VND0.00%0VND
Mua
78.8K4.492B2.579TVND−221.95VND658
ATANTACO CO
1200VND9.09%100VND
Bán
34.006K40.807M14.4BVND
BSGSAIGON PASSENGER TRANSPORT J
11400VND0.00%0VND
Bán Mạnh
5.5K62.7M
CAGAN GIANG PORT JSC
8200VND1.23%100VND
Theo dõi
1.8K14.76M107.64BVND17.80455.14VND
CCRCAM RANH PORT JSC
12400VND−1.59%−200VND
Mua
1.2K14.88M
CDNDANANG PORT JSC
28900VND0.35%100VND
Mua
60017.34M2.97TVND2743.70VND
CIACAM RANH INTL AIRP
11800VND9.26%1000VND
Sức mua mạnh
69.784K823.451M201.541BVND−906.70VND443
CLLCAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
27600VND−0.36%−100VND
Mua
8.8K242.88M924.8BVND10.592616.81VND95
CTICUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
14000VND0.00%0VND
Mua
694.9K9.729B761.72BVND25.08558.29VND518
DXPDOAN XA PORT
10000VND−3.85%−400VND
Mua
77.604K776.04M272.82BVND6.701552.54VND
GICGREEN DEV & INVEST
12300VND0.00%0VND
Mua
1.1K13.53M145.44BVND9.641276.36VND
GMDGEMADEPT CORPORATION
53000VND2.71%1400VND
Mua
1.359M72.032B15.642TVND17.003035.62VND1.535K
GTTTHUAN THAO CORPORATION
700VND0.00%0VND
Bán
11.1K7.77M
HAHHAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
38900VND6.87%2500VND
Mua
2.61M101.51B2.603TVND3.0611898.37VND407
HHGHOANG HA JSC
1700VND0.00%0VND
Mua
397.311K675.429M55.834BVND−1652.23VND
HMHHAI MINH CORP
13800VND2.99%400VND
Mua
2002.76M172.158BVND18.35730.33VND125
HTIIDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16800VND0.00%0VND
Mua
17K285.6M419.147BVND2215.79VND
ITDINNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
13500VND2.66%350VND
Sức mua mạnh
102.3K1.381B274.402BVND7.671714.69VND232
MVNVIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
16900VND−6.11%−1100VND
Bán
4407.436M98.66BVND
NCTNOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
87100VND0.23%200VND
Mua
4K348.4M2.268TVND9.459200.63VND734
PCTVIET NAM GAS&CHEMI
4900VND0.00%0VND
Bán
6.21K30.429M137.999BVND11.80415.11VND41
PDNDONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
145600VND6.98%9500VND
Mua
1.5K218.4M2.521TVND12.8610586.75VND271
PHPPORT OF HAI PHONG JSC
17400VND4.19%700VND
Sức mua mạnh
27.7K481.98M5.493TVND9.341787.86VND
PRCPORT SERCO JSC
50500VND0.00%0VND
Mua
40020.2M57.6BVND42464.57VND
SASSOUTHERN AIRPORTS SERVICES JSC
27500VND−1.79%−500VND
Mua
9.3K255.75M
SGNCTCP PV MAT DAT SAI GON
66000VND−0.60%−400VND
Mua
2.6K171.6M2.196TVND16.094126.96VND
SGPSAI GON PORT JSC
14100VND1.44%200VND
Mua
121.614K1.715B
STGSOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
40900VND0.00%0VND
Mua
2008.18M4.019TVND17.072395.41VND1.178K
TCLTAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
34500VND−0.14%−50VND
Mua
24.5K845.25M1.021TVND10.203388.46VND400
VGRVIP GREENPORT JSC
33500VND5.02%1600VND
Bán
1003.35M1.758TVND183
VMGVUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
4300VND2.38%100VND
Bán
3.1K13.33M
VMSVIETNAM MARITIME D
20000VND7.53%1400VND
Mua
2204.4M167.4BVND13.201408.85VND137
VNTVAN CARGOES & FORE
66100VND9.98%6000VND
Bán
20013.22M782.505BVND29.252054.90VND406
VSAVIETNAM OCEAN SHIP
19300VND0.00%0VND
Bán
5009.65M272.062BVND5.483522.42VND
VSEVIETNAM EXPRESSWAY SERVICES JSC
6100VND−3.17%−200VND
Bán
5.6K34.16M
WCSWEST COACH STATION
163300VND−3.37%−5700VND
Bán
10016.33M400BVND19.878506.83VND164