Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
31541.535B
Giá trị vốn hóa thị trường
73.252K
Khối lượng
−1.31%
Thay đổi
−13.45%
Hiệu suất Tháng
−3.44%
Hiệu suất Năm
−18.32%
Hiệu suất YTD
           
AGP AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC
19700.001.03%200.00Bán7.012K138136400.00
BCP BECAMEX PHAEMACEUTICAL JOINT STOCK
9500.002.15%200.00Bán5004750000.00
DBD CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH
54900.00-0.18%-100.00Bán9.800K538020000.003166.480B17.203198.331181.00
DBT CTCP DUOC PHAM BEN TRE
12850.001.98%250.00Bán45.600K585960000.00178.984B1258.06
DCL CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
27000.000.00%0.00Bán Mạnh109.600K2959200000.001972.108B18.151487.27959.00
DHG DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
92000.001.66%1500.00Bán36.100K3321200000.0011832.519B14.826105.942678.00
DHT HA TAY PHARM
40800.002.26%900.00Mua14.761K602248800.001037.752B15.512572.97
DMC DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
51900.005.06%2500.00Bán23.500K1219650000.001715.537B10.774587.651023.00
DP3 CENTRAL PHARMAC JS
96900.007.67%6900.00Bán20019380000.00774.000B10867.84
DPP DONG NAI PHARMECEUTICAL JSC
18500.00-5.13%-1000.00Bán3005550000.00
FIT F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
9000.006.89%580.00Bán2.449M22044600000.002433.402B582.312122.00
HDP HA TINH PHARMACEUTICAL JSC
15100.001.34%200.00Mua2.400K36240000.00116.255B611.00
IMP IMEXPHARM CORPORATION
66000.005.94%3700.00Bán2.100K138600000.004153.639B23.962600.331203.00
LDP LAM DONG PHARMACEU
18000.00-7.69%-1500.00Bán42.800K770400000.00247.711B6.343074.88215.00
MED MEDIPLANTEX NATION
26800.007.63%1900.00Mua1002680000.00336.613B81.41305.85
MKP MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL
46100.000.00%0.00Bán Mạnh4.800K221280000.00
MKV CAI LAY VETERINARY
13900.00-0.71%-100.00Bán3004170000.0069.499B1505.70
NDC NAM DUOC JSC
120100.00-5.06%-6400.00Mua50060050000.00
OPC OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
55900.001.64%900.00Bán8.000K447200000.001461.750B11.574755.07981.00
PMC PHARMEDIC PHARMA
65300.000.46%300.00Bán1.900K124070000.00609.417B6264.64
PPP PHONG PHU PHARMACE
14900.00-0.67%-100.00Bán Mạnh5.322K79297800.00132.000B1859.68
SPM S.P.M CORPORATION
20000.002.56%500.00Bán2.800K56000000.00264.030B13.301465.66
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
39350.000.90%350.00Sức mua mạnh1.700K66895000.00656.444B3450.66
Tải thêm