Bảo hiểm đặc biệt

Các công ty của Các công ty Việt Nam hoạt động trong một ngành: bảo hiểm đặc biệt

Danh sách sau có Các công ty Việt Nam hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm đặc biệt. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như POST - TELECOMMUNICATION JSIC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như HA NOI REINSURANCE JSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VNRVIETNAM NATIONAL REINSURANCE CORP
3.797 T VND22900 VND−0.87%36.839 K1.643.97%Tài chính
PTIPOST - TELECOMMUNICATION JSIC
2.541 T VND31600 VND+0.32%1810.110.00%Tài chính
PPREHA NOI REINSURANCE JSC
1.827 T VND17500 VND+1.74%9000.8810.23%Tài chính