Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1734.700B
Giá trị vốn hóa thị trường
597.800K
Khối lượng
−0.60%
Thay đổi
−4.04%
Hiệu suất Tháng
+38.50%
Hiệu suất Năm
Công ty
Công nghiệp
        
1734.700B-0.60%597.800K1
Tải thêm