Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

73
Cổ phiếu
357664.412B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.941M
Khối lượng
+0.11%
Thay đổi
+13.11%
Hiệu suất Tháng
+135.42%
Hiệu suất Năm
+79.18%
Hiệu suất YTD
          
ALT ALTA
14000.00-0.71%-100.00Bán46980.314B2570.77
AMD FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5220.00-1.14%-60.00Mua4.587M863.306B40.58130.13
AME ALPHANAM E&C JSC
10500.000.00%0.00Mua2.449K252.000B12.50839.85
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
15800.001.94%300.00Mua1.700K199.237B8.351856.02199.00
BTH HA NOI TRANSFORMER MNF & ELEC MATER
16000.000.00%0.00Mua1.000K
BVG BVG INVESTMENT JSC
6700.000.00%0.00Mua311.900K
CAV VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
59700.000.17%100.00Bán1003455.115B9.406340.341195.00
CJC CENTRAL AREA ELECT
16200.00-1.22%-200.00Bán20063.200B-1198.53257.00
CKA AN GIANG MECHANICAL JSC
34500.001.47%500.00Sức mua mạnh1.000K
CMC CMC INVESTMENT JSC
7000.000.00%0.00Mua7.167K31.927B525.4717.00
CTB HAI DUONG PUMP MAN
28000.003.70%1000.00Bán6.000K369.360B1271.89
CTT VINACOMIN-MACHINER
12600.00-0.79%-100.00Mua1.100K60.596B5.852171.75871.00
CYC CHANG YIH CERAMIC JOINT STOC
3500.002.94%100.00Mua3.100K
DAG DONG A PLASTIC GROUP JOINT STOCK COMPANY
6770.000.59%40.00Mua927.600K388.345B40.19167.47304.00
DCR COSEVCO CERAMIC TILES JSC
5700.00-1.72%-100.00Mua300
DCS DAI CHAU JSC
3300.0013.79%400.00Sức mua mạnh4.370M14.2241.00
DFC DONG ANH C&F JSC
28700.00-0.69%-200.00Mua200
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
49000.006.06%2800.00Sức mua mạnh6.889M21645.279B28.221636.911958.00
DNP DONGNAI PLASTIC JS
20000.000.00%0.00Bán202.619K2182.914B173.73115.12
DPR DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
78600.004.11%3100.00Sức mua mạnh669.500K2949.172B15.204968.12
DPS SOC SON DEVELOPMENT INV JSC
1400.007.69%100.00Mua15.844K
DQC DIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
26400.000.19%50.00Mua493.600K722.021B35.41744.21
DTT DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION
14200.00-5.02%-750.00Bán2.000K114.125B16.03873.52223.00
DZM DZI AN MECHANOELEC
8800.004.76%400.00Mua15.400K48.564B12.61666.27
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
17050.000.00%0.00Bán1.400K279.941B92.57184.18
FIC FICO CORP - JSC
20300.001.50%300.00Sức mua mạnh54.000K
GGG GIAI PHONG AUTO JSC
5600.0021.74%1000.00Sức mua mạnh186.284K37.00
GMA VIET NAM ENTECO CO
61000.000.00%0.00Mua100
HLS HOANG LIEN SON TECH CREAMIC JSC
10800.00-40.00%-7200.00Bán4.400K
HLY VIGLACERA HA LONG I JSC
10300.00-14.17%-1700.00Sức bán mạnh212
HND HAI PHONG THERMAL POWER JSC
18100.00-0.55%-100.00Bán47.840K
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
58000.000.17%100.00Mua21.962M251825.529B10.315613.6725428.00
KIP ELECTRICAL DEVICES JSC NO 1
11900.00-5.56%-700.00Bán2.127K
LGC CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
55000.00-1.79%-1000.00Bán10010799.867B33.081693.02
MBG MBG GROUP JSC
14300.0010.00%1300.00Sức mua mạnh3.385M979.478B229.91
MHL MINH HUU LIEN JSC
6000.003.45%200.00Sức mua mạnh52.851K29.087B27.54210.63221.00
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
18500.00-1.33%-250.00Mua2.700K144.799B6.742783.2429.00
NHC NHI HIEP BRICK-TIL
30500.000.00%0.00Bán13692.767B10.372942.43
NHH CTCP NHUA HA NOI
41450.006.97%2700.00Mua1.346M1402.940B12.033220.641712.00
NTP TIEN PHONG PLASTIC
58400.00-4.26%-2600.00Mua173.544K7291.584B3435.57
PAC DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
40000.00-1.23%-500.00Mua1.300K1835.632B12.113344.321201.00
PEC POWER ENGINEERING JSC
6600.0010.00%600.00Mua500
PHN HANOI BATTERY JSC
37200.00-0.27%-100.00Bán200270.571B4512.17289.00
PXS PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND METAL STRUCTURE JOINT STOCK COMPANY.
7500.00-1.06%-80.00Mua998.600K434.400B142.6353.15962.00
QHD VIET-DUC WELDING E
39500.00-8.78%-3800.00Mua15.100K239.220B2779.01176.00
RAL RANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
199900.000.05%100.00Mua9.000K2364.285B6.3332954.88
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
21650.00-1.14%-250.00Mua2.468M7227.442B61.23357.67
SDK MECHANICAL ENGINEERING & METALLURGY
29200.000.34%100.00Bán4.610K
SFN SAIGON FISHING NET
25400.004.10%1000.00Mua6.800K69.885B4027.59319.00
SHE SON HA DEV OF RENE
15000.000.67%100.00Bán5.210K
SHI SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
17700.00-1.39%-250.00Mua815.100K1783.860B18.74957.861825.00
SMT SAMETEL CORPORATIO
18000.001.12%200.00Bán43.944K100.601B25.37701.56
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
13000.00-0.76%-100.00Mua7.900K434.160B10.801212.46
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
17400.002.65%450.00Sức mua mạnh12.469M10425.472B1899.77243.00
TCR TAICERA ENTERPRISE COMPANY
4600.00-1.92%-90.00Sức mua mạnh19.300K203.050B-137.72
TKU TUNG KUANG IND
38000.000.00%0.00Mua9.808K1256.002B10.883491.16
TLT VIGLACERA THANGLONG CERAMIC TILES
13800.002.22%300.00Bán5.425K
TNI THANH NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
5570.001.83%100.00Mua3.769M290.325B-108.5818.00
TRC TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
46200.000.00%0.00Mua6.400K1274.075B16.432812.58
TSB TIA SANG BATTERY
12000.000.00%0.00Mua50080.946B711.93
TTB CTCP TAP DOAN TIEN BO
8920.001.36%120.00Mua2.044M484.190B46.38189.7669.00
TTC THANH THANH CERAMI
16500.001.85%300.00Mua2.003K102.177B7.852063.34389.00
TYA TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
19900.001.27%250.00Sức mua mạnh33.200K602.873B6.622966.54396.00
VCS VICOSTONE JSC
126500.000.64%800.00Mua243.576K20031.459B12.1010388.66902.00
VEA VIET NAM ENGINE&AGRI MACHINE
43100.002.62%1100.00Mua726.208K
VES MECA VNECO INVT AND ELECT CONST JSC
2900.003.57%100.00Sức mua mạnh3.100K2.00
VHG QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
4400.00-4.35%-200.00Mua5.440M
VHL VIGLACERA HA LONG
25900.001.97%500.00Sức mua mạnh101635.000B11.502208.282195.00
VIT VIGLACERA TIEN SON
16400.000.61%100.00Sức mua mạnh55.628K804.995B1812.50
VKC VINHKHANH CABLE PL
13900.000.72%100.00Bán117.426K273.762B157.59147.00
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
11850.00-1.25%-150.00Sức bán mạnh16.000K114.561B10.081190.63117.00
VTE VINACAP TELECOM ELECTRONICS
8500.000.00%0.00Mua15.000K
VTH VIET THAI ELECTRIC
8900.00-9.18%-900.00Sức bán mạnh2.800K54.000B118.6682.5995.00
Tải thêm