Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

56
Cổ phiếu
104829.206B
Giá trị vốn hóa thị trường
57.532K
Khối lượng
−0.19%
Thay đổi
+1.47%
Hiệu suất Tháng
−20.38%
Hiệu suất Năm
+2.89%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMEALPHANAM E&C JSC
10700 VND0.00%0 VND
Mua
4.7K50.29M697.64B VND24.95
BRCBENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
10050 VND−0.50%−50 VND
Bán
1K10.05M124.987B VND1531.88 VND
BVGBVG INVESTMENT JSC
2100 VND0.00%0 VND
Bán
12.9K27.09M20.477B VND
CAVVIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
55000 VND−0.36%−200 VND
Mua
1K55M3.162T VND8.006898.77 VND1.17K
CTBHAI DUONG PUMP MAN
21000 VND8.25%1600 VND
Mua
1002.1M265.392B VND3639.28 VND
CTTVINACOMIN-MACHINER
15400 VND0.00%0 VND
Mua
1.01K15.554M72.339B VND2306.80 VND
DCRCOSEVCO CERAMIC TILES JSC
6300 VND0.00%0 VND
Theo dõi
5003.15M
DCSDAI CHAU JSC
800 VND0.00%0 VND
Bán
960.3K768.24M48.248B VND
DIGDEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
15000 VND−5.66%−900 VND
Bán Mạnh
9.214M138.209B9.697T VND239.88 VND
DNPDNP HOLDING JSC
23700 VND0.00%0 VND
Bán
60014.22M2.818T VND396.7459.74 VND
DPRDONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
54500 VND−1.98%−1100 VND
Bán
66.1K3.602B2.231T VND10.8411365.37 VND
DQCDIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
18500 VND−2.12%−400 VND
Mua
81.1K1.5B520.847B VND499.24 VND
DTTDO THANH TECHNOLOGY CORPORATION
12200 VND0.00%0 VND
Theo dõi
1001.22M99.452B VND1084.34 VND198
EMCTHU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
11200 VND0.00%0 VND
Bán
5005.6M171.33B VND242.2946.23 VND
FICFICO CORP - JSC
22000 VND4.76%1000 VND
Mua
1.1K24.2M
GGGGIAI PHONG AUTO JSC
4500 VND−13.46%−700 VND
Bán
4001.8M43.36B VND37
HLYVIGLACERA HA LONG I JSC
16600 VND1.84%300 VND
Mua
2003.32M119
HMCVNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
10500 VND0.00%0 VND
Theo dõi
52.9K555.45M286.65B VND90.66115.81 VND
HNDHAI PHONG THERMAL POWER JSC
13900 VND4.51%600 VND
Mua
31.11K432.429M
KIPELECTRICAL DEVICES JSC NO 1
7100 VND−4.05%−300 VND
Bán
100710K
L10LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
26000 VND6.34%1550 VND
Sức mua mạnh
3007.8M254.54B VND1697.15 VND
MACMARINE SUPPLY & EN
8500 VND−6.59%−600 VND
Bán
26.802K227.817M137.772B VND856.17 VND
MBGMBG GROUP JSC
4600 VND−4.17%−200 VND
Bán
1.375M6.327B577.049B VND4.95969.27 VND
MHLMINH HUU LIEN JSC
5400 VND5.88%300 VND
Bán
7003.78M26.972B VND1.184315.95 VND10
NAVNAM VIET JOINT STOCK COMPANY
19400 VND5.43%1000 VND
Mua
2003.88M155.199B VND2919.21 VND19
NHHCTCP NHUA HA NOI
15100 VND−1.95%−300 VND
Mua
187.7K2.834B1.122T VND9.611602.76 VND2.318K
NTPTIEN PHONG PLASTIC
32800 VND−0.61%−200 VND
Bán
16.619K545.103M4.276T VND3700.52 VND
PACDRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
31900 VND2.74%850 VND
Bán Mạnh
70022.33M1.482T VND3058.97 VND1.339K
PHNHANOI BATTERY JSC
39500 VND0.00%0 VND
Mua
2007.9M286.529B VND5064.25 VND
RALRANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
95700 VND−0.10%−100 VND
Mua
8.6K823.02M2.198T VND3.0930959.47 VND
SAMSAM HOLDINGS CORPORATION
5950 VND−1.82%−110 VND
Bán Mạnh
6.511M38.739B2.303T VND17.10354.48 VND
SDKMECHANICAL ENGINEERING & METALLURGY
25500 VND0.00%0 VND
Mua
3007.65M66.3B VND228
SHASON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY
3990 VND−0.25%−10 VND
Bán
16.9K67.431M133.787B VND5.71700.68 VND292
SHESON HA DEV OF RENE
10500 VND−4.55%−500 VND
Mua
6106.405M105.441B VND2041.09 VND
SHISON HA INTERNATIONAL CORPORATION
15250 VND−0.97%−150 VND
Bán
881.8K13.447B2.493T VND48.87315.11 VND2.118K
SMTSAMETEL CORPORATIO
7400 VND0.00%0 VND
Bán
5013.707M40.459B VND30.12245.70 VND
SRFSEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
10700 VND−6.96%−800 VND
Theo dõi
25.5K272.85M388.548B VND16.78685.50 VND571
STCBOOK AND EDUCATION
18600 VND2.20%400 VND
Mua
1.6K29.76M105.379B VND8.672099.28 VND
TCRTAICERA ENTERPRISE COMPANY
3300 VND0.00%0 VND
Bán
5001.65M149.903B VND16.18203.95 VND716
THIELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
24000 VND0.00%0 VND
Mua
4009.6M1.056T VND39.24611.66 VND678
TKUTUNG KUANG IND
12800 VND−0.78%−100 VND
Mua
1001.28M549.794B VND7.131808.74 VND
TLHTIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
6420 VND−5.59%−380 VND
Bán Mạnh
451.7K2.9B694.352B VND4.521505.07 VND
TNITHANH NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
3080 VND−0.32%−10 VND
Bán Mạnh
140.2K431.816M162.225B VND−142.96 VND
TRCTAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
30000 VND−2.60%−800 VND
Bán Mạnh
50015M847.5B VND12.382488.21 VND
TSBTIA SANG BATTERY
39100 VND−1.01%−400 VND
Mua
27.725K1.084B266.446B VND513.08 VND
TTBCTCP TAP DOAN TIEN BO
3860 VND−0.52%−20 VND
Bán
70.5K272.13M393.857B VND28.09138.11 VND55
TYATAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
12850 VND0.00%0 VND
Mua
3.6K46.26M394.245B VND924.58 VND
VCSVICOSTONE JSC
51900 VND−0.76%−400 VND
Bán
80.995K4.204B8.368T VND7.576910.91 VND
VDTBINH TAY STEEL WIRE NETTING
31800 VND13.98%3900 VND
Mua
1003.18M
VEAVIET NAM ENGINE&AGRI MACHINE
40400 VND−0.25%−100 VND
Mua
50.33K2.033B53.816T VND5243.41 VND
VHLVIGLACERA HA LONG
22500 VND−10.00%−2500 VND
Mua
60013.5M562.5B VND3618.846.91 VND
VITVIGLACERA TIEN SON
18100 VND0.00%0 VND
Bán
2003.62M904.994B VND1018.12 VND
VKCVKC HOLDING JSC
1600 VND−5.88%−100 VND
Bán
229.3K366.88M32.774B VND−3691.77 VND
VTBVIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
16200 VND6.23%950 VND
Sức mua mạnh
1001.62M155.957B VND9.061683.54 VND
VTEVINACAP TELECOM ELECTRONICS
6600 VND13.79%800 VND
Theo dõi
3001.98M
VTHVIET THAI ELECTRIC
8000 VND−1.23%−100 VND
Mua
6004.8M63.99B VND348.70 VND