Độ rộng Dải Bollinger Band (BBW)

Độ rộng Dải Bollinger (Bollinger Bands Width - BBW) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ chỉ báo Bollinger Band tiêu chuẩn. Bollinger Band là một chỉ báo biến động tạo ra một dải gồm 3 đường được vẽ ra liên quan đến giá của chứng khoán. Đường giữa thường là đường Trung bình trượt Đơn giản, được tính bằng giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch liên tiếp. Dải băng trên và Dải băng dưới thường có 2 độ lệch chuẩn bên trên hay bên dưới đường SMA (Đường ở giữa). Bollinger Bands Width đóng vai trò là phương pháp để đo định lượng chiều rộng giữa Dải băng trên và Dải băng dưới. BBW có thể được sử dụng để xác định tín hiệu giao dịch trong một số trường hợp.

Đọc thêm về Bollinger Bands Width (BBW).
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2