Xu hướng Lượng Giá (PVT)

Chỉ báo Xu hướng Lượng Giá (PVT) là chỉ báo dựa trên đà được sử dụng để đo dòng tiền. PVT tương tự như công cụ phân tích kỹ thuật Cân bằng khối lượng (OBV) khác trong đó nó là sự cộng dồn khối lượng. Trong khi OBV cộng thêm hoặc trừ đi tổng khối lượng hàng ngày tùy thuộc vào đó là ngày tăng hoặc ngày giảm, PVT chỉ cộng thêm hoặc trừ đi một phần của khối lượng theo ngày. Khối lượng được thêm vào hoặc trừ đi cho/ từ tổng giá trị PVT phụ thuộc vào mức giá ngày hiện tại tăng hoặc giảm so với đóng cửa ngày hôm trước. Xu hướng Lượng Giá (PVT) chủ yếu được sử dụng để xác nhận xu hướng, cũng như đánh dấu các dấu hiệu giao dịch có thể xảy ra do sự phân kỳ.
 
Đọc thêm về Price Volume Trend.
Hiển thị thêm Script