spark image
Photo: Mitchell Luo / Unsplash

Các công ty đã trở thành động từ hoặc danh từ: Tra Google đi!

14 mãCập nhật
Các thương hiệu tiên phong đôi khi phổ biến đến mức họ đi vào từ điển chung. Bạn đã bao giờ đi Uber đến một nhà hàng hoặc Photoshop một bức tranh? Và một số đã trở nên đồng nghĩa với một số hoạt động nhất định mà chúng tôi gọi chúng là bất kể thương hiệu nào chúng tôi thực sự đang sử dụng - bạn có thể Xerox một cái gì đó và FedEx nó với bất kỳ máy photocopy hoặc dịch vụ giao hàng nào.

Chúng tôi đã lựa chọn một số công ty lớn nhất của Hoa Kỳ đã trở thành động từ hoặc danh từ bị sử dụng sai trong dân chúng, ít nhất là từ những gì chúng tôi đã nghe thấy trên đường phố. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng danh sách này là chủ quan và chắc chắn không phải là lời khuyên giao dịch - bạn nên Google nghiên cứu của riêng bạn hoặc Zoom cố vấn của bạn trước khi đặt giao dịch.

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất