spark image
Photo: Silver Stone Handcrafted

Cổ phiếu meme nổi tiếng: Stonks chỉ tăng giá (hiển nhiên)

36 mãCập nhật
Cổ phiếu meme là cổ phiếu trở nên nổi tiếng thông qua văn hóa meme và chia sẻ trên các trang truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter và Reddit. Ở một khía cạnh nào đó, cổ phiếu meme là một hình thức nghiêm túc của chủ nghĩa biểu hiện văn hóa do thương nhân bán lẻ tạo ra và sự khác biệt phản văn hóa đối với hiện trạng do Phố Wall dẫn dắt. Nói cách khác, cổ phiếu meme khiến rất nhiều người thiếu hiểu biết nhảy vào cùng nhau với hy vọng sai lầm là trở nên giàu có nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Trong Spark này, chúng tôi liệt kê các cổ phiếu theo meme phổ biến nhất năm 2021 – năm tâm lý cường điệu dường như đạt đến một tầm cao mới. Dù bạn quan tâm đến cổ phiếu meme nào, người ta cũng không thể đặt câu hỏi về tính biến động của cổ phiếu đó với tư cách là tài sản, vì vậy vui lòng nghiên cứu sâu hơn một vài dòng tweet trước khi đầu tư.