spark image
Photo: Silver Stone Handcrafted

Cổ phiếu meme nổi tiếng: Stonks chỉ tăng giá (hiển nhiên)

37 mã
Meme cổ phiếu là cổ phiếu trở nên nổi tiếng thông qua văn hóa meme và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, chẳng hạn như Twitter và Reddit. Về mặt nào đó, chúng là một dạng nghiêm trọng của chủ nghĩa biểu hiện văn hóa do nhà kinh doanh bán lẻ tạo ra và phản văn hóa làm sai lệch hiện trạng do Phố Wall lãnh đạo. Theo cách khác, họ là một tấn những người thiếu hiểu biết nhảy vào cùng một nhóm với hy vọng sai lầm là trở nên giàu có bẩn thỉu chỉ sau một đêm.

Dù bạn chọn cổ phiếu meme là gì, người ta không thể đặt câu hỏi về sự biến động của chúng như tài sản, vì vậy hãy nghiên cứu sâu hơn một vài dòng tweet trước khi đầu tư.