INSIGNIA FINANCIAL LTDINSIGNIA FINANCIAL LTDINSIGNIA FINANCIAL LTD

INSIGNIA FINANCIAL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của INSIGNIA FINANCIAL LTD

Tổng tài sản của IFL cho H1 24 là3.79 B AUD, ít hơn 24.36% so với kỳ trước H2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 41.83% trong H1 24 tới 1.56 B AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY