INSIGNIA FINANCIAL LTDINSIGNIA FINANCIAL LTDINSIGNIA FINANCIAL LTD

INSIGNIA FINANCIAL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFL nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của INSIGNIA FINANCIAL LTD

IFL dòng tiền tự do cho H1 24 là -105.8 M AUD. Đối với 2023, IFL dòng tiền tự do 18.3 M AUD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 23.7 M AUD.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: AUD
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY