SSS

SCHROLE GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SCHROLE GROUP LTD

Tổng tài sản của SCL cho H2 23 là4.34 M AUD, ít hơn 7.26% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 10.87% trong H2 23 tới 3.84 M AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY