GFH Financial Group BSCGFH Financial Group BSCGFH Financial Group BSC

GFH Financial Group BSC

GFH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GFH Financial Group BSC

Doanh thu của GFH Financial Group BSC trong năm ngoái lên tới 272.07 M USD, phần lớn trong số đó — 200.55 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Investment Banking, năm trước mang lại 120.42 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bahrain — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GFH Financial Group BSC 368.02 M USD, và năm trước đó — 441.36 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia