ALUAR ALUMINIO ARG

ALUA BYMA
ALUA
ALUAR ALUMINIO ARG BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALUA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALUAR ALUMINIO ARG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALUA là 374.5B ARS. Ngày thu nhập tiếp theo của ALUAR ALUMINIO ARG là 30 Tháng 11, ước tính là 3.41 ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu