Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Argentina

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
CAPX CAPEX SA
110.001.38%1.50Mua84719.778BCông ty dịch vụ công cộng
CECO2 ENEL GENERACION
27.403.40%0.90Sức mua mạnh7.126K19.234BCông ty dịch vụ công cộng
CEPU CENTRAL PUERTO SA
73.054.13%2.90Mua1.015M110.599BCông ty dịch vụ công cộng
LONG LONGVIE
9.202.22%0.20Mua18.658K1.413BKhách hàng Lâu năm
MIRG MIRGOR SA
3738.503.32%120.00Sức mua mạnh12.253K54.754BSản xuất Chế tạo
TGSU2 TRANSPORT GAS SUR
215.601.94%4.10Mua101.214K162.295B38.445.501099.00Năng lượng Mỏ
Tải thêm