Chứng khoán Argentina hiện đang ở đỉnh cao

Mức cao nhất mọi thời đại là mức đỉnh, mức giá đỉnh thể hiện giá trị cao nhất mà cổ phiếu của một công ty từng đạt được. Có hai cách để tiếp nhận thông tin này: cách thứ nhất là công ty này đang hoạt động đặc biệt tốt và do đó sẽ tiếp tục hoạt động đặc biệt tốt trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khác, đó là doanh nghiệp đã đạt đến đỉnh cao và có khả năng sẽ đi xuống từ đây. Dù bằng cách nào thì Các công ty của Argentina - một trong những lựa chọn bạn có thể cân nhắc để đầu tư, đây là danh sách. Như mọi khi - sai một li đi một dặm - vì vậy hãy nghiên cứu trước khi quyết định xem nó là trường hợp nào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
156.000ARS2.30%3.500ARS
Sức mua mạnh
161.547K25.201M427BARSKhoáng sản phi năng lượng
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
158.000ARS4.29%6.500ARS
Sức mua mạnh
10.251K1.62M24.741BARS14.0810.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
118.000ARS3.96%4.500ARS
Sức mua mạnh
71.058K8.385M22.967BARS262Công ty dịch vụ công cộng
GRIMGRIMOLDI
222.000ARS3.86%8.250ARS
Sức mua mạnh
5011.1K9.255BARSHàng tiêu dùng không lâu bền