HOLCIM (ARGENTINA) S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HARG nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của HOLCIM (ARGENTINA) S.A trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của HARG trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 4.51 ARS trong khi ước tính là 4.33 ARS, gây bất ngờ đến 4.13%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 10.81 B ARS mặc dù con số ước tính là 10.81 B ARS. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 4.37 ARS còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 11.86 B ARS. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của HARG trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên