COLBUN S.A.COLBUN S.A.COLBUN S.A.

COLBUN S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COLBUN nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của COLBUN S.A. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của COLBUN trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 3.42 CLP trong khi ước tính là 4.84 CLP, gây bất ngờ đến -29.48%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 375.61 B CLP mặc dù con số ước tính là 431.58 B CLP. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 2.44 CLP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 416.39 B CLP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của COLBUN trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên