INVERSIONES SIEMEL SAINVERSIONES SIEMEL SAINVERSIONES SIEMEL SA

INVERSIONES SIEMEL SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SIEMEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INVERSIONES SIEMEL SA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Chile — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INVERSIONES SIEMEL SA 64.38 B CLP, và năm trước đó — 58.31 B CLP.

Theo nguồn
Theo quốc gia