GRAPHISOFT PARK SE SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GSPARK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRAPHISOFT PARK SE SHARE

Doanh thu của GRAPHISOFT PARK SE SHARE trong năm ngoái lên tới 15.50M EUR, phần lớn trong số đó — 15.54M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Property Rental, năm trước mang lại 14.66M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hungary — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRAPHISOFT PARK SE SHARE 15.54M EUR, và năm trước đó — 14.66M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia