Chứng khoán Tây Ban Nha đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Tây Ban Nha này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
APGAXON PARTNERS GROUP, S.A.
17.8EUR0.00%0.0EUR
Bán
0094.472MEUR63Tài chính
LABLABIANA HEALTH, S.A.
3.16EUR−4.24%−0.14EUR
Bán Mạnh
3.556K11.237K20.42MEUR463Công nghệ Sức khỏe
SPHPROFITHOL, S.A.
6.78EUR0.00%0.00EUR
Bán
3522.387KTài chính
YGO2GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.
1.82EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Tài chính
YSILSILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
14.1EUR0.00%0.0EUR
Bán
00436.47MEUR14Tài chính
YTSTTESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
5.55EUR0.00%0.00EUR
Bán
00731.107MEUR174Tài chính