Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
CDR CODERE S.A.
0.41-11.70%-0.06Sức bán mạnh2.525M55.624M-1.9310888.00Dịch vụ Khách hàng
YGO2 GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.
2.220.00%0.00Bán0Tài chính
YHCR HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.
7.950.00%0.00Bán40047.724MTài chính
YINB7 INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A.
1.000.00%0.00Bán0Tài chính
YTST TESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
6.300.00%0.00Bán0829.905MTài chính
Tải thêm