Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Tây Ban Nha có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Tây Ban Nha sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ENGENAGAS,S.A.
10.60%13.000 EUR−1.55%1.481M0.713.453B EUR9.911.31 EUR−8.83%10.60%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AEDASAEDAS HOMES, S.A
9.31%18.60 EUR−0.53%12.799K0.53769.719M EUR7.962.34 EUR−10.41%9.31%Tài chính
Sức mua mạnh
A3MATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.
8.79%3.936 EUR+1.71%880.244K2.13871.44M EUR5.180.76 EUR+168.66%8.37%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ALNTALANTRA PARTNERS, S.A.
7.56%8.48 EUR−3.42%7.857K0.94337.118M EUR17.580.48 EUR−59.55%7.56%Tài chính
CABKCAIXABANK, S.A.
7.46%4.300 EUR+1.08%11.878M0.8231.884B EUR4.39%Tài chính
Mua
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
6.73%0.4765 EUR−1.95%525.481K1.05703.281M EUR11.210.04 EUR−32.75%4.38%Dịch vụ Thương mại
Mua
NTHNATURHOUSE HEALTH, S.A
6.37%1.580 EUR+0.64%5.71K0.7394.121M EUR7.74%Công nghệ Sức khỏe
TEFTELEFONICA,S.A.
6.36%3.830 EUR+0.21%42.67M2.9621.978B EUR−0.17 EUR−149.48%6.36%Truyền thông
Mua
BKTBANKINTER, S.A.
6.35%6.068 EUR+1.17%2.332M0.765.389B EUR6.10%Tài chính
Mua
MAPMAPFRE, S.A.
6.17%1.978 EUR+0.20%2.045M0.766.02B EUR5.99%Tài chính
Theo dõi
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
6.07%24.78 EUR+0.41%174.663K0.593.257B EUR6.07%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NTGYNATURGY ENERGY GROUP, S.A.
5.76%20.46 EUR−3.03%1.241M0.5020.276B EUR9.902.07 EUR5.76%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
REDREDEIA CORPORACION, S.A.
5.50%14.835 EUR+0.71%689.119K0.597.939B EUR11.611.28 EUR+1.21%5.50%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
LDALINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
5.38%0.881 EUR−3.82%1.705M3.20996.513M EUR−0.00 EUR4.35%Tài chính
Theo dõi
ACXACERINOX, S.A.
5.16%9.460 EUR−1.19%971.382K1.222.283B EUR10.330.92 EUR−56.78%5.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FAEFAES FARMA, S.A.
4.99%2.995 EUR−0.17%128.041K0.58935.675M EUR10.130.30 EUR+4.19%4.99%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
REPREPSOL, S.A.
4.96%14.550 EUR−0.99%3.175M0.5517.73B EUR5.922.46 EUR−18.47%4.13%Năng lượng Mỏ
Mua
LGTLINGOTES ESPECIALES, S.A.
4.88%6.56 EUR−1.20%1.206K0.9266.4M EUR12.680.52 EUR−13.76%4.88%Sản xuất Chế tạo
PROPROEDUCA ALTUS, S.A.
4.81%18.2 EUR+5.81%2.082K1.22776.902M EUR5.58%Dịch vụ Khách hàng
VOCVOCENTO
4.81%0.590 EUR0.00%6.134K0.0870.665M EUR17.720.03 EUR+6.73%6.32%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ECRERCROS
4.74%2.560 EUR−0.19%166.408K1.23234.534M EUR8.490.30 EUR−30.47%4.74%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
UNIUNICAJA BANCO, S.A.
4.21%0.9585 EUR+0.21%3.743M0.622.539B EUR9.790.10 EUR4.10%Tài chính
Mua
CBAVCLINICA BAVIERA S.A.
3.97%27.4 EUR+3.40%7.122K1.91432.042M EUR3.97%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
APGAXON PARTNERS GROUP, S.A.
3.95%16.2 EUR0.00%00.0085.98M EUR3.20%Tài chính
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
3.93%1.030 EUR0.00%12.079K0.43835.422M EUR33.770.03 EUR−57.22%3.93%Tài chính
SANBANCO SANTANDER S.A.
3.68%3.8560 EUR−0.41%17.903M0.5961.167B EUR5.820.66 EUR2.94%Tài chính
Mua
DESADESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.
3.64%12.5 EUR0.00%00.0022.298M EUR7.28%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SCYRSACYR, S.A.
3.61%2.990 EUR−2.10%1.828M0.912.072B EUR3.71%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AENAAENA, S.M.E., S.A.
3.55%176.50 EUR+0.89%89.951K0.5226.242B EUR16.2410.87 EUR+80.87%2.20%Vận chuyển
Mua
HOMENEINOR HOMES, S.A.
3.54%9.98 EUR−0.70%51.462K0.61752.467M EUR8.08%Tài chính
Mua
ISURINMOBILIARIA DEL SUR S.A.
3.51%7.15 EUR0.00%1450.13132.946M EUR3.63%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
IFLEXIFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.
3.47%1.74 EUR0.00%1.071K1.208.985M EUR3.47%Dịch vụ Thương mại
ANAACCIONA, S.A.
3.42%110.15 EUR+3.19%150.667K0.935.834B EUR11.149.89 EUR+35.22%3.42%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
3.38%6.00 EUR0.00%00.00138.921M EUR13.580.44 EUR−32.50%3.38%Tài chính
MCMMIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
3.23%11.04 EUR−1.95%10.247K1.57415.279M EUR11.061.00 EUR−22.88%3.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FCCACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
3.15%12.58 EUR−2.18%18.751K0.845.573B EUR9.541.32 EUR+103.88%3.15%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
COMCATENON, S.A.
3.12%0.690 EUR−1.43%1.955K0.4013.08M EUR3.12%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EBROEBRO FOODS, S.A.
3.08%14.72 EUR−1.87%179.135K1.842.308B EUR12.111.22 EUR+9.63%3.08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PSGPROSEGUR
3.01%1.788 EUR+0.68%551.125K0.69949.226M EUR14.500.12 EUR+1.31%3.01%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
PRMPRIM, S.A.
2.90%10.05 EUR−1.95%2.107K1.26173.727M EUR2.03%Công nghệ Sức khỏe
ALQALQUIBER QUALITY, S.A.
2.87%9.15 EUR+2.81%1.487K0.9647.565M EUR2.87%Tài chính
ANECORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
2.87%20.34 EUR+2.78%978.308K0.556.516B EUR12.751.59 EUR2.87%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NEANICOLAS CORREA
2.84%6.55 EUR0.00%2.771K0.9579.371M EUR2.84%Sản xuất Chế tạo
CIECIE AUTOMOTIVE, S.A.
2.83%24.82 EUR−0.16%47.463K0.592.976B EUR9.282.67 EUR+22.47%2.83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VISVISCOFAN, S.A.
2.80%57.6 EUR+0.17%90.201K1.502.666B EUR2.73%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IBGIBERPAPEL GESTION,S.A.
2.77%18.85 EUR−0.79%5K0.80207.359M EUR2.77%Dịch vụ Phân phối
Mua
ELEENDESA,S.A.
2.50%16.040 EUR−0.90%2.614M1.2917.135B EUR22.880.70 EUR−70.79%10.44%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
LIBLIBERTAS 7
2.47%1.12 EUR−2.61%7750.1824.085M EUR11.940.09 EUR2.47%Tài chính
AZKAZKOYEN, S.A.
2.44%6.06 EUR−1.30%7.282K1.70149.69M EUR2.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
R4RENTA 4 BANCO, S.A.
2.38%10.2 EUR0.00%4880.14414.33M EUR18.280.56 EUR−2.45%2.78%Tài chính
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
2.33%3.440 EUR+0.29%393.594K2.46491.776M EUR11.690.29 EUR+12.25%2.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CAFCONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
2.10%33.70 EUR+1.51%31.11K0.861.138B EUR20.641.63 EUR−34.36%2.10%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GSJGRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.
2.00%3.93 EUR−2.72%58.54K1.77262.705M EUR14.950.26 EUR+14.85%2.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SABBANCO DE SABADELL
1.96%1.2525 EUR+1.05%21.571M1.086.683B EUR3.27%Tài chính
Mua
ENOELECNOR S.A.
1.92%17.90 EUR−2.98%35.403K0.931.562B EUR1.92%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GESTGESTAMP AUTOMOCION, S.A.
1.92%2.882 EUR−2.64%527.158K0.701.701B EUR5.900.49 EUR+7.98%3.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALMALMIRALL S.A.
1.85%8.000 EUR−0.50%213.08K0.641.683B EUR−0.18 EUR+23.28%1.85%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TLGOTALGO, S.A.
1.82%4.270 EUR+3.39%277.606K1.69505.077M EUR1.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PHMPHARMA MAR, S.A.
1.72%29.84 EUR−2.67%52.197K1.33561.285M EUR538.630.06 EUR1.72%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RIOBODEGAS RIOJANAS,S.A.
1.68%4.30 EUR−7.33%2.137K3.9122.063M EUR25.810.17 EUR+276.92%1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AMSAMADEUS IT GROUP, S.A.
1.68%57.02 EUR+0.04%719.299K0.5825.643B EUR1.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GCOGRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
1.67%32.55 EUR−1.96%40.285K2.443.917B EUR2.57%Tài chính
Sức mua mạnh
ALBCORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.
1.62%48.80 EUR+1.46%4.291K0.702.901B EUR7.426.58 EUR+113.96%3.29%Tài chính
Mua
ITXINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. INDITEX
1.57%41.10 EUR+0.00%1.211M0.75127.921B EUR2.36%Bán Lẻ
Mua
IBEACCIONES IBERDROLA
1.56%10.580 EUR+0.71%5.505M0.5164.789B EUR13.700.77 EUR+11.70%3.99%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TUBTUBACEX, S.A.
1.55%3.240 EUR−1.52%254.941K1.09384.183M EUR1.55%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ROVILABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
1.39%75.40 EUR+0.07%65.304K0.454.02B EUR20.433.69 EUR+12.96%1.39%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RJFLABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
1.29%2.47 EUR−1.59%16.272K1.42198.511M EUR1.29%Công nghệ Sức khỏe
VIDVIDRALA, S.A.
1.15%95.2 EUR−0.10%28.17K0.993.066B EUR13.167.23 EUR+63.41%1.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
IDRINDRA SISTEMAS S.A., SERIE A
1.14%17.86 EUR+0.96%487.745K0.843.116B EUR16.361.09 EUR+20.86%1.14%Dịch vụ Công nghệ
Mua
APPSAPPLUS SERVICES, S.A.
1.13%11.42 EUR−0.61%181.362K1.921.475B EUR72.370.16 EUR−30.18%1.13%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
1.09%2.23 EUR−2.62%11.74K1.1422.856M EUR1.09%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
1.04%3.16 EUR−0.94%14.395K5.08168.71M EUR26.960.12 EUR1.04%Dịch vụ Thương mại
ACSACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
1.00%37.74 EUR+1.64%597.086K0.809.247B EUR12.583.00 EUR+32.59%4.23%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ARTARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
0.89%3.68 EUR+1.10%2.33K1.88207.817M EUR23.530.16 EUR0.89%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ALCALTIA CONSULTORES, S.A.
0.78%4.64 EUR−2.52%1.8K4.67327.353M EUR0.68%Dịch vụ Công nghệ
SCOSERESCO, S.A.
0.72%4.70 EUR+2.17%2031.1645.062M EUR23.270.20 EUR0.72%Dịch vụ Công nghệ
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
0.53%3.08 EUR0.00%2.314K13.33154M EUR0.53%Dịch vụ Thương mại
CLNXCELLNEX TELECOM, S.A.
0.17%33.34 EUR−0.69%693.55K0.3923.68B EUR−0.42 EUR+4.32%0.17%Truyền thông
Mua