Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
DESA DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.
10.100.00%0.00Mua015.069M164.00Sản xuất Chế tạo
EIDF ENERG...A, INNOVACI...N Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
19.000.53%0.10Sức mua mạnh1.992K256.670M50.00Công ty dịch vụ công cộng
YADV ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
9.250.54%0.05Sức mua mạnh200Tài chính
YGAV GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.
24.600.00%0.00Mua014.950MNăng lượng Mỏ
Tải thêm