SANTOS BRP ON NM

STBP3 BMFBOVESPA
STBP3
SANTOS BRP ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

STBP3 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SANTOS BRP ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của STBP3 là 5.33B. Ngày thu nhập tiếp theo SANTOS BRP ON NM là 10 Tháng 3, ước tính là 0.07.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền