SANTOS BRP ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STBP3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SANTOS BRP ON NM

Doanh thu của SANTOS BRP ON NM trong năm ngoái lên tới 1.93B BRL, phần lớn trong số đó — 1.40B BRL — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Terminal Port, năm trước mang lại 1.17B BRL. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SANTOS BRP ON NM 1.93B BRL, và năm trước đó — 1.53B BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia