GRUPO ELEKTRA SAB DE CVGRUPO ELEKTRA SAB DE CVGRUPO ELEKTRA SAB DE CV

GRUPO ELEKTRA SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELEKTRA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GRUPO ELEKTRA SAB DE CV.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường ELEKTRA, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MXN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ