TERAPLAST BISTRITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRP nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TERAPLAST BISTRITA

Tổng tài sản của TRP trong Q4 23 là 754.82 M RON, tăng 2.58% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.55% trong Q4 23 tới 373.18 M RON.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: RON
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY