CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CORFICOLCF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

Doanh thu của CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. trong năm ngoái lên tới 4.48 T COP, phần lớn trong số đó — 6.20 T COP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Gas and Energy, năm trước mang lại 5.51 T COP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 10.37 T COP, và năm trước đó — 9.35 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia