VALORES INDUSTRIALES S.A.VALORES INDUSTRIALES S.A.VALORES INDUSTRIALES S.A.

VALORES INDUSTRIALES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VALINDUSTR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của VALORES INDUSTRIALES S.A.

Tổng tài sản của VALINDUSTR cho Q1 24 là2.00 T COP, ít hơn 1.87% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.28% trong Q1 24 tới 750.41 B COP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: COP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY