MINERA EL BROCALMINERA EL BROCALMINERA EL BROCAL

MINERA EL BROCAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BROCALC1 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MINERA EL BROCAL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Peru — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MINERA EL BROCAL 1.18 B PEN, và năm trước đó — 1.24 B PEN.

Theo nguồn
Theo quốc gia