BH BANK

BH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BH BANK

Doanh thu của BH BANK trong năm ngoái lên tới 770.25 M TND, phần lớn trong số đó — 630.34 M TND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking and Related Activities, năm trước mang lại 624.88 M TND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tunisia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BH BANK 630.34 M TND, và năm trước đó — 624.88 M TND.

Theo nguồn
Theo quốc gia