UNION ASSURANCE PLCUNION ASSURANCE PLCUNION ASSURANCE PLC

UNION ASSURANCE PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UAL.N0000 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính UNION ASSURANCE PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của UAL.N0000 trong quý trước là 7.49 B LKR, và thấp hơn 13.52% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 483.54 M LKR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: LKR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY