SALIK COMPANY P.J.SALIK COMPANY P.J.SALIK COMPANY P.J.

SALIK COMPANY P.J.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SALIK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SALIK COMPANY P.J.

Doanh thu của SALIK COMPANY P.J. trong năm ngoái lên tới 2.11 B AED, phần lớn trong số đó — 1.85 B AED — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Toll Usage, năm trước mang lại 1.65 B AED. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SALIK COMPANY P.J. 2.11 B AED, và năm trước đó — 1.89 B AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia