ASR NEDERLANDASR NEDERLANDASR NEDERLAND

ASR NEDERLAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASRNL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ASR NEDERLAND

Doanh thu của ASR NEDERLAND trong năm ngoái lên tới 7.23 B EUR, phần lớn trong số đó — 6.72 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Life, năm trước mang lại 1.15 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hà Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ASR NEDERLAND 13.46 B EUR, và năm trước đó — 5.50 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia