PROSUSPROSUSPROSUS

PROSUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRX nguyên tắc cơ bản

PROSUS tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.10 EUR, hãy mua trước 31 Tháng 10 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.22%