PROSUSPROSUSPROSUS

PROSUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PROSUS

Doanh thu của PROSUS trong năm ngoái lên tới 5.10 B EUR, phần lớn trong số đó — 19.73 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tencent, năm trước mang lại 21.41 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Eastern Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PROSUS 2.19 B EUR, và năm trước đó — 2.05 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia