SEMAPASEMAPASEMAPA

SEMAPA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SEM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SEMAPA

Doanh thu của SEMAPA trong năm ngoái lên tới 2.71 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.95 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Pulp and Paper, năm trước mang lại 2.46 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Rest of Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SEMAPA 1.13 B EUR, và năm trước đó — 1.37 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia