VGPVGPVGP

VGP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VGP nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của VGP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 1.90 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt 76.40 M EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của VGP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên