VGPVGPVGP

VGP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VGP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VGP

Doanh thu của VGP trong năm ngoái lên tới 155.02 M EUR, phần lớn trong số đó — 64.70 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Investment, năm trước mang lại 45.39 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VGP 38.15 M EUR, và năm trước đó — 30.91 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia