VGP

VGP EURONEXT BRUSSELS
VGP
VGP EURONEXT BRUSSELS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính VGP

Tóm tắt tài chính của VGP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VGP là 5.404B EUR. EPS TTM của công ty là 18.35 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.05% và P/E là 13.48.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền