KANAMIC NETWORK CO. O.N

0WT FWB
0WT
KANAMIC NETWORK CO. O.N FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0WT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KANAMIC NETWORK CO. O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0WT là 171.81M EUR. EPS TTM của công ty là 0.08 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.58% và P/E là 46.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu